16 september 2022

 

Ny lynlader lukker hullet, hvor der ikke er tilstrækkelig effekt i elnettet 

Skal vi øge kapaciteten i elnettet for at imødekomme behovet for flere elbiler, vil det koste 40 milliarder kroner. Alene anlægsarbejdet er en kæmpe udgift. Danske Nerve Smart Systems præsenterede på Innovationsfestivalen i DANDY Business Park i Vejle, hvordan deres intelligente lynlader er med til at løse den udfordring.  

Infrastrukturen på elbilsladerne er en udfordring for den grønne omstilling. Mens bilisterne er usikre på, hvor længe de skal lade, er bl.a. ladeoperatørernes udfordring, at der ikke er effekt nok i elnettet til at opstille lynladere.  

– Nerve Smart Systems er opstået ud fra et ønske om at udvikle bedre styring af batterier og en super smart lynlader. Det er vi lykkedes med, fortæller CEO i Nerve Smart Systems, Jesper Boie Rasmussen. 

Minimere udgiften og letter presset på elnettet
I dag kræver lynladere en kraftig netforbindelse. En stor udgift for elnetsselskaber og ladeoperatører, der skal foretage væsentlige investeringer bl.a. i at få gravet større kabler ned. Nerve Smart Systems’ intelligente lydlader kan kobles til mindre og eksisterende forbindelser. Løsningen gør det derfor muligt at lynlade i områder med en svag netforbindelse, fordi man sætter ladekablet direkte på batteriet. Man kan lade batteriet op, når strømmen er billig og lade hurtigt fra batteriet til elbilen, når strømmen er dyr, hvilket samtidig letter presset på elnettet.  

– Det er lidt som et vandtårn, der langsomt bliver fyldt med vand. Når man har behov for det, kan man hurtigt tømme det, forklarer Jesper Boie Rasmussen, der ser tidsforskydningen som afgørende i den grønne omstilling. 

Intelligent teknologi giver batteriet længere levetid
Med den intelligente Nerve Switch® teknologi kan man tænde og slukke for de enkelte celler og bestemme, hvor mange celler der er tændt, dvs. styre spændingen på batteriet og dermed lynoplade elbiler direkte – uden brug af højeffekt elektronik. Samtidig balancerer teknologien batteriets ’state of health’, hvilket sikrer, at alle celler bliver slidt ens, som igen giver en længere levetid sammenlignet med traditionelle batterier.  

Med den færdigudviklede lynlader er næste skridt nu at opskalere og kommercialisere. Her har Nerve Smart Systems netop fået en håndsrækning fra Hands-on Mikrofonden.  

– Nerve Smart Systems har en ambitiøs vækstplan og et kapitalbehov for et tocifret millionbeløb, hvilket er mere, end fonden kan investere i én virksomhed. Derfor rakte vi ud til vores hovedaktionærer, hvor tre af de fem familier (Nic. Christiansen, Gundersen og Bagger-Sørensen) hurtigt gav tilsagn om at hjælpe ekstraordinært ved hver især at investere ét beløb direkte i virksomheden sammen med Hands-on Mikrofondens investering. Derfor har vi samlet kunne fremskaffe den investering, som Nerve Smart Systems’ vækstplan kræver de kommende år. 

Den intelligente lynoplader er oplagt til ladeoperatører, erhvervsparker, kommuner, transportvirksomheder og virksomheder, der har investeret i solceller. Derudover kan den bruges på fx byggepladser som erstatning for en dieselgenerator.