Tre økosystemer til sparring

Hands-on Mikrofonden er centreret omkring tre fokusområder – Green Tech, Food og AI/digitalisering – som hver især er funderet i et stærkt og professionelt økosystem.

De tre økosystemer er fysisk placeret i DANDY Business Park og bistår alle med forretningsudvikling, pitchtræning og netværk. Der er mulighed for, at man kan benytte faciliteterne i de tre økosystemer og deltage i forskellige events. Det er ikke et krav, at virksomheden er placeret i Vejle.

Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger inden for energiproduktion, -forbrug, -styring og -lagring samt af fremtidens resiliente byløsninger inden for energi, klima, vand, data og ressourcer.

 • Innovationsmiljø for klima, energi, vand m.v.
 • Demonstrations- og kommercialiseringsfaciliteter og værktøjer
 • Stort og stærkt netværk
 • Vækstprogrammer
 • Tværfaglige projekter
 • Videnssamarbejde
 • I alt 50 virksomheder med over 400 ansatte
 • 500 medlemmer
 • 10.000 besøgende p.a.

AI Innovation House er en innovationslegeplads, der udforsker digitalisering og kunstig intelligens. Huset bringer viden til et niveau, hvor den bliver omsat til konkrete løsninger og øget vækst for danske virksomheder.

 • Innovationsmiljø for AI, digitalisering, IT m.v.
 • Demonstrations- og kommercialiseringsfaciliteter og værktøjer
 • Stort og stærkt netværk
 • Vækstprogrammer
 • Tværfaglige projekter
 • Videnssamarbejde
 • I alt 25 virksomheder med over 150 ansatte
 • Mange medlemmer
 • Forv. 5.000 besøgende p.a.

Food Innovation House er et fødevarefyrtårn med fokus på innovation og kommercialisering af fødevarer såvel nationalt som internationalt til eksport. Huset giver fødevarevirksomheder og deres samarbejdspartnere optimale rammer for vækst og jobskabelse.

 • Innovationsmiljø for fødevarer, emballage, ingredienser, food tech m.v.
 • Demonstrations- og kommercialiseringsfaciliteter og værktøjer
 • Stort og stærkt netværk
 • Vækstprogrammer
 • Tværfaglige projekter
 • Videnssamarbejde
 • I alt 25 virksomheder med over 150 ansatte
 • Mange medlemmer
 • 4.000 besøgende p.a.