Etisk kodeks

  1. Hands-On Mikrofonden (Mikrofonden) og dets investorer vil udøve aktivitet på en professionel måde og vil udøve bestræbelser for at undgå at blive associeret med upassende eller ulovlige foretagender som kunne risikere at skade Mikrofondens og dens stakeholders negativt.
  2. Mikrofonden vil altid agere åbent og ærligt i sin kommunikation – især i samarbejdet med kapitalsøgende virksomheder og andre investorer.
  3. Mikrofondens investorer vil udøve bestræbelser for at sikre, at den information de modtager og som er angivet ’Fortrolig’, bliver behandlet fortroligt. Investorerne skal sikre at fortrolig information ikke deles med andre eksterne parter uden tilladelse.
  4. Mikrofondens investorer vil udøve bestræbelser for at sikre, at eventuelle interessekonflikter identificeres og håndteres så tidligt som muligt.
  5. Mikrofonden skal søge godkendelse af den kapitalsøgende virksomhed, før end der eventuelt rettes henvendelse til andre potentielle eksterne medinvestorer.
  6. Mikrofonden skal informere eventuelle medinvestorer om at Mikrofonden ikke afgiver anbefalinger om investeringer, og anbefaler derfor medinvestorer om at udføre deres egen due dilligence.”