12 punkts plan

1
Problemet, som din virksomhed/dit produkt løser

Beskriv kort hvilket behov hos kunden jeres produkt/service løser og hvordan det løser behovet. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

2
Markedet – størrelse og segmentering

Beskriv hvilket marked I har fokus på, markedets størrelse og om det kan opdeles i undermarkeder (segmenter). Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

3
Konkurrenter – direkte og indirekte

Beskriv kort i ord og tal jeres konkurrenter herunder dem som løser kundens behov på en anden måde end jer og jeres nærmeste konkurrenter (f.eks. kan et transportbehov løses med en bil, men også med tog, bus, cykel og meget andet). Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

4
USP/ESP for din virksomhed/dit produkt

Jeres differentiering på markedet. Beskriv hvorledes jeres kunder kan kende jeres produkt/service fra konkurrenternes. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

5
Go-to-Market strategi

En kort beskrivelse af hvordan I har tænkt jer at markedsføre/sælge jeres produkt. Brug 2 hovedpunkter: hvordan vil i gøre jeres kunder opmærksom på jeres produkt/service og hvordan får jeres kunder fat i jeres produkt/service. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

6
Forretningsmodellen, hvordan vil man tjene penge?

En kort beskrivelse af hvem jeres kunde er og hvad er det kunden betaler for. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

7
Status for teknologi og markedsudvikling og plan for det næste år

Beskriv kort hvilken teknologi I bruger, og hvor opdateret er den i forhold til jeres konkurrenters. Beskriv hvor langt i er kommet med jeres markedsføring: f.eks. vi har lige lavet en hjemmeside, eller vi har nu 6 % af markedet og endelig hvad er jeres plan for markedsføring de næste år og hvilken markedsandel regner i med at kunne opnå Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

8
Teamet og kompetencer

Beskriv kort jeres organisation og hvordan I dækker de forskellige funktioner f.eks. Salg, Produktion, Marketing, Regnskab osv. Beskriv nøglepersoners kompetencer og deres tilknytning til virksomheden (ansat, konsulent, advisoryboard etc.) Oplist evt medejere af virksomheden med deres ejerandel m.v. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

9
Salg, omkostninger, resultat og likviditetsbudget

Indsæt en økonomiplan for de kommende 3 år. Salget/omsætning, jeres brutto indtjening, omkostninger til salg, markedsføring, administration, finansiering, afskrivninger samt forventet netto resultat. Herudover skal i vise jeres forventede likviditetsudvikling de kommende 3 år. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

10
Værdisætning i dag og om 3-5 år

Fortæl hvad i regner med at jeres virksomhed er værd i dag og om 3-5 år. (Altså to vurderinger). Vi vil gerne vide hvordan I er kommet frem til de værdier. Endelig vil vi gerne vide hvor meget I har skudt ind i virksomheden og hvor meget i har lånt, samt hvad virksomhedens egenkapital er lige nu. Vi vil gerne vide hvorfor I søger investorer, og hvad investors penge skal bruges til. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

11
Milestones og kapitalbehov opdelt i seks måneders intervaller

Vi vil gerne have jeres 3 vigtigste ”must winns” per 6 mdr. for de kommende 3 år (det kan være protyper, ordrer, distributører, salg etc.) Herudover vil vi gerne have jeres ønskede kapitaltilførsel fra Mikrofondenopdelt per 6 mdr. intervaller. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).

12
Exit-muligheder for investor samt forventet investor udbytte efter 3-5 år

Vi vil gerne vide hvilke tanker I har om investor og muligheder for exit om 3-5 år. Tekst, illustrationer, skemaer etc. (må gerne fylde 2 sider hvis behov).