Processen

Processen ved udvælgelse af targets er systematiseret ved brug af en række gateways, hvilket bidrager til systematisk og grundig vurdering af hver enkelt case.