Processen

Processen ved udvælgelse af targets er systematiseret ved brug af en række gateways, hvilket bidrager til systematisk og grundig vurdering af hver enkelt case.

Gate 1

 1. Pre-screening af ledelsen
 2. Tilbud om indledende sparring fra økosystemerne
 3. Udarbejdelse af 12-punktsplan

Gate 2

 1. Target præsenterer sig over for HOI og økosystemet via 12-punktsplan
 2. HOI/økosystemet vurderer, om der skal arbejdes videre med target
 3. Hvis pkt. 2 har positivt udfald, skal der findes 1- 2 Hands-on investorer tilknyttet Mikrofonden, som ønsker at arbejde videre med target og at investere i det

Gate 3

 1. Target udarbejder sammen med HOI og evt. økosystemet en stærk forretningsplan
 2. Der gives i forløbet mulighed for faglig vurdering og sparring med fondsledelsen
 3. Hands-on investormodel for investering af tid og penge aftales
 4. Hands-on investor foretager dialog med finansielle institutioner, fonde m.v. for evt. medfinansiering. Term Sheet udarbejdes

Gate 4

 1. Target fremsender endelig forretningsplan til investerings-komiteen, inkl. Term Sheet
 2. Target samt Hands-on investor pitch’er for investeringskomiteen, som træffer afgørelse om, hvorvidt Term Sheet skal indgås, og Due Diligence skal igangsættes med henblik på investering, eller om sagen skal stoppe

Gate 5

 1. Due Diligence foretages
 2. Forhandlinger foretages
 3. Aftaler udarbejdes
 4. Accept i investeringskomitéen
 5. Aftaler om investering indgås